You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please see our disclaimer.

Lambert Crickxstraat 30
1070 Brussels, Belgium
+32 2 8810959
info@augusteorts.be

Contour 10 Biennale

English September 2022
C0N10UR
08.09.23 – 05.11.23
Mechelen

Since 2003, the Contour Biennale for the Moving Image has occupied a distinct position in the visual arts in Belgium, with a fame that resounds far beyond the national borders. Focusing on screen works, the 8-week exhibition in the historic center of Mechelen also offers installations, sound works and live arts. C0N10UR is produced and presented by nona arts centre. Its 10th anniversary edition runs from September 8 to November 5 in 2023 and is curated by Auguste Orts.

During C0N10UR, the five Auguste Orts’ artists will not present their own screen works. Instead, they will plug into the rich Belgian ecosystem of artists’ film practices and contribute to its sustainable development by supporting new screen works that will be able to lead their lives well after the 8-week span of the actual exhibition. Orts resolutely opts for local embedding: the core artists of diverse origins invited to this festive Contour edition reside in Belgium. Multiplicity is essential to this exhibition project: a gathering of artists and works in which different generations can coincide and various forms and formats of the moving image can enter into the conversation.
C0N10UR is staking on an ongoing dialogue with the artists, organisations, institutions and all actors involved. The biennial builds upon its experience with creative production deployed for an extended period of time. The curators of this edition show a clear passion for the moving image and the visual arts, a love for cinema and its audiences, as well as for the performing arts and live music, both central to the regular program of the nona arts centre. Throughout a full and varied program, C0N10UR aims at putting a poetics as well as a politics of the moving image front and centre.

Nederlands September 2022
C0N10UR
08.09.23 – 05.11.23
Mechelen

Sinds 2003 bekleedt de Contour Biënnale voor Bewegend Beeld een bijzondere plaats in zowel het Belgische kunstenveld als ver buiten de landsgrenzen. Gericht op schermwerken, biedt de acht weken lange tentoonstelling in het centrum van Mechelen ook installaties, klankcreaties en podiumkunsten. C0N10UR wordt geproduceerd en gepresenteerd door kunstencentrum nona. De 10de feesteditie loopt van 8 september tot 5 november 2023 en wordt gecurateerd door Auguste Orts.

In C0N10UR zullen de vijf Auguste Orts-leden geen eigen werk tonen. In plaats daarvan willen zij inpluggen op het rijke, bestaande Belgische ecosysteem van filmkunstenaarspraktijken. Met uitnodigingen voor nieuwe film- en videowerken die ook na de Biennnale-weken een verder leven kunnen leiden, willen zij het bestaande veld duurzaam ondersteunen en verrijken. Orts kiest kordaat voor lokale verankering: kunstenaars van diverse origine die voor deze feestelijke Contour-editie zijn uitgenodigd, verblijven in België. Verscheidenheid is een cruciaal onderdeel van dit tentoonstellingsproject: een gezelschap van kunstenaars en kunstwerken waarin verschillende generaties kunnen samenkomen en diverse vormen en formaten van het bewegend beeld deel kunnen uitmaken van het gesprek.

C0N10UR mikt op lopende dialoog met de kunstenaars, organisaties, instituten en alle betrokken actoren. Gedurende het werkproces bouwt de biennale verder op jarenlange ervaring met creatieve productiemethodes. De curatoren van deze editie laten duidelijk een passie zien voor het bewegend beeld en voor de beeldende kunsten. Een liefde voor cinema en zijn vele publieken. En voor de podiumkunsten en live muziek, beide vaste onderdelen van het reguliere nona-programma en stevige bouwstenen voor deze volle, gevarieerde Contour-editie.

Presented by kunstencentrum nona
Curated by Auguste Orts
Visual Identities by Atelier Brenda