You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please see our disclaimer.

Lambert Crickxstraat 30
1070 Brussels, Belgium
+32 2 8810959
info@augusteorts.be

PAM p.m. 4

Escautville

PAM (Platform Audiovisual and Media Arts) organises monthly gatherings, called PAM p.m., where artists, curators, producers, and organisations working in these disciplines can share questions with one another and enter into a conversation. All topics can be addressed: fundraising, distribution, (co-)production, authorship, inclusion,…
Unlike previous editions, for PAM p.m. 4, no specific conversation partners were invited. Instead it was conceived as knowledge sharing at its most informal and accessible.
PAM (Platform voor audiovisuele en mediakunsten) organiseert maandelijkse bijeenkomsten, genaamd PAM p.m., tijdens dewelke kunstenaars, curators, en organisaties uit het veld, in gesprek kunnen gaan met elkaar.
Alle mogelijke onderwerpen kunnen aan bod komen: fondsenwerving, (co-)productie, auteurschap, inclusie,…
In tegenstelling tot de vorige edities werden er voor PAM p.m. 4 geen specifieke gesprekspartners uitgenodigd. Het werd opgevat als een moment van kennisdeling op zijn meest informele en toegankelijke.
➤ Wednesday Mar 31 14:00-16:30
➤ Online
➤ Register via this link
➤ Unlimited capacity
➤ Language: English / Français / Nederlands
➤ more questions: info@pam.pm

Supported by Kunstenpunt